Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Høst 2011

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen:

Kontakt sensor i tidsrommet 2.februar kl.18-19.

2. feb. 2012 11:01

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 1461-1475:

Kandidatnr. 1501-1535:

Kandidatnr. 1536-1570:

Kandidatnr. 1572-1637:

Kandidatnr. 1640-1720:

Kandidatnr. 1721-1756:

Kandidatnr. 1757-1795:

Kandidatnr. 1796-1834:

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

10. jan. 2012 11:38