Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Høst 2012

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen:

Kandidatnr. 1438, 1545 og 1608: Ta direkte kontakt med sensor på epost:. Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

9. jan. 2013 15:16

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 1301-1377: Ta direkte kontakt med sensor i perioden 19.desember t.o.m 29.desember på epost: .Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx"). Eller ring sensor på telefonnr. i tidsrommet 19.desember-21.desember mellom 12-17.

Kandidatnr. 1380-1421:Ta direkte kontakt med sensor på epost: . Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 1422-1465: Ta direkte kontakt med sensor på epost: . Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 1466-1552: Ring sensor på telefonnr. i tidsrommet torsdag 20. desember og fredag 21.desember mellom kl 9-10.

Kandidatnr. 1553-1638: Ta direkte kontakt med sensor på epost: . Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PS...

19. des. 2012 14:39

NB! Det har vært noen endringer i forelesningsplanen på PSY1000. Se Tid og sted for undervisning høsten 2012 for oppdatert informasjon.

20. aug. 2012 11:08

Kontakt

SV-info