Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Høst 2013

Sensur i PSY1000E for kandidatnr: 20- 51 foreligger nå i studentweb. Studenter som ønsker begrunnelse kan få dette ved å kontakte Åsa Hammar, mandag den 10.02.14, mellom 10.00 - 11.00 på tlf: 55586212.

Sensur for kandidatnr: 2-19, samt kandidatnr, 102 foreligger nå i studentweb. For begrunnelse send epost med emnekode og kandidatnummer til begrunnelser@psykologi.uio.no. Frist for å be om begrunnelse er mandag 10. februar.

31. jan. 2014 14:57

Sensur foreligger nå for PSY1000 utsatt eksamen. Studenter som ønsker begrunnelse kan få dette ved å sende epost med kandidatnummer til begrunnelser@psykologi.uio.no. Frist for å be om begrunnelse er fredag 24.januar.

17. jan. 2014 17:58

Kandidatnr. 1551-1615: Ta direkte kontakt med sensor på epost: joartranoy@hotmail.com mellom 16. og 23.des, evt på telefon 93679148 mellom 17. og 20.desember. Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

16. des. 2013 14:45

Kontakt

SV-info

Faglærere