Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Utsatt Eksamen Høst 2016

Eksamensoppgave:

Du skal svare på seks - 6 - av følgende syv -7 - spørsmål....

18. jan. 2017 15:52

Eksamensoppgaver:

 

Du skal svare på seks - 6 - av følgende syv -7 - spørsmål....

18. jan. 2017 08:48

Hvis du har bok men ikke tilgang til Connect:

Du må kjøpe koden separat.

Gå til http://www.connectstudentsuccess.com/

Lenken Buying accessto...

14. juli 2016 10:20

Kontakt

SV-info

Faglærere