Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteraturlisten dekker pensum for innføring i genell psykologi og innføring i psykologiens historie. Undervisning i form av forelesninger og gruppeundervisning vil ta for seg utvalgte emner fra litteraturlisten.

Litteraturliste

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. : Psychology: The science of mind and behaviour, 2015. 3. utg. London.:McGraw-Hill. OBS: Tilgang til Connect må kjøpes. Dette selges enten sammen med boka (spør om dette på bokhandelen) eller så kan tilgangskode kjøpes online.

Lenke til online kjøp

Teigen, K. H: En psykologihistorie, 2004. Bergen: Fagbokforlaget.

Alternativt pensum i psykologiens historie:

Benjamin, L.: A brief history of modern psychology, 2007. Oxford: Blackwell Publishing.

Liste over psykologisk litteratur og lenker som kan være interessant for førsteårsstudenter

Merk: Litteraturen og lenkene er ikke eksamensnødvendige og erstatter ikke pensum.

feit skrift: Forfatter fra Psykologisk Institutt UiO
kursiv skrift: Forfatter er en av dine undervisere på innføringskurset J

Bøker:

Benum, Kirsten, Axelsen, Eva, & Hartmann, Ellen (2013). God psykoterapi – et integrativt perspektiv. Oslo: Pax-forlag.

Dietrichs, Espen (2015). Hva er hjernen? Oslo: Universitetsforlaget.

Grenness, Carl-Erik (2004). Hva er psykologi? Oslo: Universitetsforlaget.

Jansen, Anne (2013). Narrative kraftfelt. Psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Kahneman, Daniel (2012). Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax-forlag.

Karlsen, Pål Johan (2012). Psykologi: Inngangsporten. Oslo: Universitetsforlaget.

Karlsen, Pål Johan (2015). Psykologi i et nøtteskall. Oslo: Flux-forlag.

Karlsen, Pål Johan (2008). Hva er hukommelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Kaufmann, Geir (2005). Hva er kreativitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkebøen, Geir (2012). Hva er intuisjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Moxnes, Paul (2009). Hva er angst. Oslo: Universitetsforlaget.

Reber, Rolf (2015). Hverdagslivets psykologi. Oslo: Pax-forlag.

Sundet, Jon Martin (2015). Hva er intelligens. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Lenker:

Fra Norsk psykologforening:

Fakta om psykiske lidelser: http://www.psykologforeningen.no/publikum/fakta-om-psykiske-lidelser

Blogger: http://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger

Scandinavian Psychologist: http://psykologisk.no/sp/ 

    

Gjesteblogg av Jonas Kunst (på Scientific American):

http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/can-dna-ancestry-testing-make-you-more-racist/

Blogg av Rolf Reber (på Psychology Today):

https://www.psychologytoday.com/blog/critical-feeling               

 

Psykologisk institutt UiO på Facebook: https://www.facebook.com/psiuio/

Psykologisk Institutt UiO på Twitter: https://twitter.com/psykologii

Publisert 23. mai 2017 13:59 - Sist endret 23. mai 2017 14:01