Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Vår 2004

Ny tid for telefonbegrunnelse for kom. 8: Mandag 21. juni kl. 9-10, tlf: 22 27 64 62

16. juni 2004 02:00

Spørsmål om begrunnelse for karakter:

  • Kom 1, kand. nr.: 1003-1047, tirsdag 15. juni kl. 15-16 på tlf: 22 44 57 32.
  • Kom 2, kand. nr.: 1050-1091, tirsdag 15. juni kl. 16-17 på tlf: 22 44 57 32.
  • Kom 3, kand. nr.: 1093-1126, onsdag 16. juni kl. 10-14 på tlf: 73 59 19 79.
  • Kom 4, kand. nr.: 1127-1166, på tlf: 91 79 79 69 på kveldstid alle dager i uke 25 utenom 17. og 18. juni.
  • Kom 5, kand. nr. 1167-1206, fredag 18. juni kl. 13-15 på tlf: 22 27 64 62.
  • Kom 6, kand. nr.: 1212-1249, mandag 14. juni kl. 20-23, onsdag 16.juni kl. 17-21 på tlf: 21 94 93 93 eller 91 82 29 74.
  • Kom 7, kand. nr.: 1250-1290 torsdag 24. juni kl. 11-13 på tlf: 23 42 74 34.
  • Kom 8, 1291-1315 og 1352-1372, mandag 21. juni kl. 9-10 på tlf. 22 27 64 62.
  • Kom 9, kand. nr.: 1373-1412 onsdag 16. juni kl. 13-14 og fredag 18. juni kl. 9-10.30 på tlf: 92 83 84 84.
  • Kom 10, kand. 14...
14. juni 2004 02:00

Sensur faller mandag 14. juni kl. 14. Sensuren blir tilgjengelig på Studweb, lister legges ut i SV-infosenter og i Forskningsveien 3. Overføring til protokoll slik at karakter og studiepoeng vises i utdanningsplanen kan forventes i slutten av juni. Informasjon om mulighet for muntlig tilbakemelding på besvarelsen blir tilgjengelig her og på sensurlister fra 14. juni.

25. mai 2004 02:00