Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 10. juni 2010 15:16

For karakterbegrunnelse:

Kandidat 1605 - 1645: Kontakt Gunn Astrid Baugerud på e-post gunn.baugerud@psykologi.uio.no

Kandidat 1647 - 1732: Kontakt Tone Johanne Arneberg på mobil 91363390 mellom kl.18 og 20 torsdag 10 juni eller mandag 14 juni

Kandidat 1808 - 1892: Kontakt Silje Maria Haga på e-post s.m.haga@psykologi.uio.no

Kandidat 1893 - 1927: Kontakt Else-Marie Augusti på e-post e.m.augusti@psykologi.uio.no

Kandidat 1734 - 1806: Kontakt Meret Hauge på mobil 97037595 mandag 14 juni mellom kl. 11:00 - 12:30

NKI studenter og privatister: Kontakt Else-Marie Augusti på e-post e.m.augusti@psykologi.uio.no

(NB! Studenten må be om begrunnelse innen en uke etter at karakteren er kunngjort)

Publisert 3. mars 2010 16:19

Forelesning fredag kl. 1015-12 i uke 8 og 9 er byttet om. Detaljert undervisningsplan er nå oppdatert i forhold til dette.

Publisert 2. feb. 2010 12:02

Tidspunkt for undervisning på seminar 7 er endret fra mandag kl. 14:15 -16:00 til mandag kl. 15:15-17:00. Sted er det samme som tidligere - Seminarrom 6 Harald Schjelderups hus. Se "Tid og sted" for undervisning for nærmere informasjon.

Publisert 2. feb. 2010 11:52

I uke 14 er seminar 3 og 4 flyttet fra mandag 5. april til tirsdag 6. april. Se "Tid og sted" for undervisning for nærmere informasjon.

Publisert 22. jan. 2010 16:22

NB! endring av forelesningssted for PSY1000/PSYC1200 27/1 kl. 10:15-12:00: Forelesning er flyttet fra Aud 4 på Psykologisk institutt til Aud 1 Sophus Bugges hus, 1. etg (HF-fak). Samme tid.