Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Vår 2011

Tilbakemelding utsatt eksamenTa direkte kontakt med sensor på epost: Frist for begrunnelse er 13. juli.

6. juli 2011 11:12

Ta direkte kontakt med sensor for tilbakemelding.

Kandidatnr. 1801-1866: . Husk å oppgi kandidatnr. og emnekode i subject-feltet i e-posten

Kandidatnr. 1868-1898: . Husk å oppgi kandidatnr. og emnekode i subject-feltet i e-posten

Kandidatnr. 1901-1930: . Husk å oppgi kandidatnr. og emnekode i subject-feltet i e-posten

Kandidatnr. 1933-1965: . Husk å oppgi kandidatnr. og emnekode i subject-feltet i e-posten

Kandidatnr. 1966-2028: . Husk å oppgi kandidatnr. og emnekode i subject-feltet i e-posten

Kandidatnr. 2052-2061: Husk å oppgi kandidatnr. og emnekode i subject-feltet i e-posten

Frist for å be om tilbakemelding er 23.juni.

16. juni 2011 14:37

NB! Bytte av tidspunkt for forelesningstema. Forelesningsplanen for uke 7 er nå:

Tir. 15.02 1415-16 Tenkning (P&S 9) Geir Overskeid, Ons. 16.02 1015-12 Psykologiens historie (H3 & H5) Karl Halvor Teigen, Fre. 18.02 1015-12 Hukommelse (P&S 8) Anders Fjell.

15. feb. 2011 10:55