Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1000 - Vår 2012

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen:

Kandidatnr. 11, 1888-1968: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

25. juni 2012 15:17

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 10, 1852-1914: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 1915-1974: Ring sensor på telefonnr. i tidsrommet 8.juni kl.16-19, 9.juni kl.12-18 eller ta direkte kontakt med sensor på epost: i tidsrommet 8.juni - 12.juni Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 1977-2064: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

8. juni 2012 15:04

Det er satt opp en erstatning for forelesningen "Utviklingspsykologi II" som ble avlyst på grunn av sykdom 2. mars. Denne blir tirsdag 17. april. Se Tid og sted for undervisning våren 2012 for oppdatert informasjon.

29. mars 2012 14:38