Dette emnet er nedlagt

Feil i eksamensoppgaven våren 2016

Ved en feil var bare 4 av eksamensspørsmålene fra oppgavelisten i stedet for 5. Emneansvarlig har informert sensorene om dette med instruks om hvordan vurderingene skal balanseres så det ikke blir til skade for studentene. Vi beklager feilen.

Publisert 31. mai 2016 13:29