Dette emnet er nedlagt

Informasjon om Connecttestene

Hvis du har bok men ikke tilgang til Connect:

Du må kjøpe koden separat.

Gå til http://www.connectstudentsuccess.com/

Lenken Buying access to a Connect course gir deg ytterlige informasjon.

Registreringshjelp: Les dette!

Hvis du har problemer med registrering:

OBS: Registreringen er åpen selv om du får melding om at den er stengt.

Om denne beskjeden kommer prøv en annen webleser eller troubeshooting:

http://connect.mheducation.com/connect/troubleshoot.do

Hvis du fortsatt har problemer, kontakt kundestøtte: www.mhhe.com/support

Annen relevant info:
De obligatoriske flervalgstestene begynner med "Test" og har en blå "thumbnail" hvor det står A+. Disse testene har en sluttdato og det står "3" under attempts.

Andre øvelser på Connect er ikke obligatoriske; de har ingen sluttdato og du kan prøve så mye du vil.

Etter forelesning i to kapitler i Holt-boken: Flervalgstest.
9 tester som er åpne i minst en uke hver.

En test består av: 60 spørsmål i 60 minutter.

Test bestått: 2/3 riktige svar, det betyr 40 eller mer av 60 spørsmål.

Tre forsøk for hver test.

Man må bestå 6 av 9 tester for å kunne delta i eksamen. Ingen unntak vil bli gitt.

For startdatoer på testene, se Connect-siden eller timeplan for PSY1000

Publisert 14. jan. 2016 09:43