Karakterbegrunnelse PSY1010

Send forespørsel om karakterbegrunnelse til følgende e-post adresse:

begrunnelser@psykologi.uio.no

Husk å oppgi emnekode og kandidatnummer

Frist for å sende inn forespørsel er 14. januar

Publisert 7. jan. 2014 14:50