Pensum/læringskrav

Bordens, K. S. & Abbott, B. B. : Research Design and Methods A process approach, 2011. McGraw-Hill. ISBN: 0072887648. 8.ed, Kap. 1-14 (ca 450 s) OBS. ed. 7, Kap.1-14, ed. 6 Kap. 1-13.

David C. Howell: Statistical Methods for Psychology, 2012. Wadsworth Publishing Co Inc. ISBN: 9781111840853 . 8 Ed. Kap 1-4 (ca 110 s). NB! 7. Ed. kan også brukes.

Artikkel - legges ut i Fronter

Maracek, J: "Dancing through minefields: Toward a qualitative stance in psychology" i P.M. Camic, J.E. Rhodes & L. Yardley (Eds.): Qualitative research in psychology. Expanding perspectives in methodology and design, 2003. washington: APA. (ca 20 sider).

Publisert 29. mai 2013 09:52 - Sist endret 22. aug. 2013 15:18