Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sosialpsykologi

Hogg, M.A. & Vaughn, G.H. (2008) Social psychology (5.utg.) London: Pearson. Kap. 1-8, 10-15 (555 sider).

Personlighetspsykologi

Larsen, R.J. & Buss, D.M: Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature (4.utg), 2010. New York: McGraw-Hill. Kap. 1, 3-8, 13 og 17

Publisert 9. apr. 2010 10:03 - Sist endret 26. aug. 2010 13:28