Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Høst 2011

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen:

Kontakt sensor i tidsrommet 6.februar kl.18-19.

2. feb. 2012 11:29

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 1923-1927: Ring sensor på telefonnr. i tidsrommet 13.januar kl. 13-14 og 16.januar klokken 18-19.

Kandidatnr. 1952-2017: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 2019-2094: Ring sensor på telefonnr. i tidsrommet 13.januar, 16 januar og 17.januar klokken 12:00-14:00

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

13. jan. 2012 12:22