Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Høst 2012

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen:

Kandidatnr. 808-964 Ring sensor på telefonnr. i tidsrommet torsdag 20. des. kl. 16–17 eller fredag 21. des. kl. 14–15

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

20. des. 2012 12:42

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 804-838 Ta direkte kontakt med sensor på epost:. Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 840-875: Ta direkte kontakt med sensor på epost: . Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 876-913: Ta direkte kontakt med sensor på epost: . Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 914-1021: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

10. des. 2012 14:36

Kontakt

SV-info