Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det obligatoriske arbeidskravet om å delta i forskningsprosjekter utgår høsten 2014. Oppmelding i obligatorisk aktivitet vil bli fjernet for alle vurderingsmeldte studenter.

4. sep. 2014 16:10
SeminargruppenummerSeminarlederEpostadresse
1Silje Bårdstusilje.bardstu@psykologi.uio.no
2Karoline Hillestad Kortizinskykarolkor@student.sv.uio.no
3Anniken Voldenanniken28@gmail.com
4Anna Marie Ulstadannamarieulstad@gmail.com
5Johanne Thornesjohanne.thornes@gmail.com
6Sara Austadskaustad@gmail.com

 

1. sep. 2014 13:41

Kontakt

SV-info

Faglærere