Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Vår 2011

Tilbakemelding - utsatt eksamen: Ta direkte kontakt med sensor på telefon eller , 29. juni, kl. 1800-1900 eller 4. juli, kl. 1800-1900.

29. juni 2011 13:17

Frist for å be om tilbakemelding har gått ut

21. juni 2011 14:41

Ta direkte kontakt med sensor for tilbakemelding.

Kandidatnr. 1152-1263:Kandidatnr. 1264-1337:Kandidatnr. 1338-1413:Kandidatnr.1414-1445 og 1451:

.

10. juni 2011 15:40