Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Vår 2012

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 1400-1427:Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx".

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

12. juni 2012 15:26

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 1370-1399:Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx".

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

11. juni 2012 14:36

Kandidatnr. 1370-1427: Sensur er dessverre forsinket og vil være klar senest uke 24.

4. juni 2012 12:39