Dette emnet er nedlagt

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen

Kandidatnr. 10, 738: Ta direkte kontakt med sensor på epost: silje.bardstu@psykologi.uio.no Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Publisert 28. mai 2013 11:07