Dette emnet er nedlagt

Karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 503 – 573 Ta direkte kontakt med sensor på epost:  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 574 - 615: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 616 - 656: Ta direkte kontakt med sensor på epost:  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 657 - 733: Ta direkte kontakt med sensor på epost:  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 735 - 836: Ta direkte kontakt med sensor på epost:  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Kandidatnr. 853 - 867 (PSY1101P): Ta direkte kontakt med sensor på epost:  Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

Publisert 15. mai 2013 13:14 - Sist endret 3. juni 2013 09:26