Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sosialpsykologi

Hogg, M.A. & Vaughn, G.H. (2011) Social psychology (6.utg.) London: Pearson. Kap. 1-8, 10-11 og 14-16 (520 sider).

Personlighetspsykologi

Larsen, R.J. & Buss, D.M: Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature (4.utg), 2010. New York: McGraw-Hill. Kap. 1, 3 - 8, 13 og 17

 

Publisert 3. okt. 2012 15:22 - Sist endret 7. mai 2013 08:41