Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY1101 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Sensur foreligger nå i PSY1101/PSYC1204 utsatt eksamen.

Ønsker om begrunnelse skal inneholde kandidatnummer og emnekode, og sendes til begrunnelser@psykologi.uio.no med frist onsdag 11.06.

 

4. juni 2014 11:26

Sensur foreligger nå i PSY1101/PSY1101P i studentweb. Frist for å be om begrunnelse er onsdag den 28.05.14.

Begrunnelser blir gitt per mail, og ønske om begrunnelse sendes til begrunnelser@psykologi.uio.no. Forespørsel må inneholde kandidatnummer samt emnekode.

NB! PSYC1204 begrunnes per skjema som hentes i ekspedisjonen med frist frem til neste onsdag 28.05. Kandidater som har avlagt eksamen i PSYC1204 skal altså ikke bruke begrunnelses mailen.

21. mai 2014 14:40

Kontakt

SV-info

Faglærere