Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sosialpsykologi

Hogg, M.A. & Vaughn, G.H. (2011) Social psychology (6.utg.) London: Pearson. Kap. 1-8, 10-11 og 14-16 (520 sider).

Personlighetspsykologi

Larsen, R.J.; Buss, D.M; Wismeijer, A.: Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature, 2013. New York: McGraw-Hill. ISBN: 9780077145644 Kap. 1, 3 - 8, 14 og 18 (280 sider)

Publisert 21. nov. 2013 10:13