Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sosialpsykologi

Hogg, M.A. & Vaughan, G.H.: Social Psychology (6. utg.), 2010. London: Pearson. Kap. 1-8, 10-11 og 14-16 (520 sider).

 

ELLER

 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.H. (2013). Social psychology (7.utg.). London: Pearson.

Kap. 1-8, 10-11, 14-16

Personlighetspsykologi

Larsen, Buss, & Wismeijer (2013): Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature, 2013. New York: McGraw-Hill. ISBN: 9780077145644
Kap. 1, 3-8, 14 og 18 (280 sider)

Publisert 18. nov. 2014 13:44 - Sist endret 8. des. 2014 12:11