This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Pedazur, E.J. & Schmelkin,L.P.: Measurement, Design, and Analysis: An Integrated Approach: Hillsdalle, 1991. New Jersey: Erlbaum. ISBN: 0-8058-1063-3. Pensum utgjør utvalgte kapitler, se detaljert undervisningsplan.

Anbefalt (ikke obligatorisk) litteratur for innføring og bruk av SPSS

Knut-Andreas Christophersen : Databehandling og statistisk analyse med SPSS, 2004. Oslo: Unipub. 2.utg.

Published Nov. 25, 2009 12:09 PM - Last modified Nov. 25, 2009 12:09 PM