This course is discontinued

Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse:

Kommisjon 1, kandidat 1601 - 1662 Sensor: Nikolai Olavi Czajkowski <n.o.czajkowski@psykologi.uio.no>

Kommisjon 2, kandidat 1663 - 1725 Sensor: Dag-Erik Eilertsen, karakterbegrunnelse tirsdag 26. juni. Oppmøte kl. 9 -12, telefon kl. 13 - 16. Kontaktinfo

Husk å oppgi emnekode, kandidatnr og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke.

June 7, 2012 12:25 PM

Siste forelesning er flyttet fra onsdag 4. april til onsdag 18. april. Tidspunkt og sted er uforandret. Se Tid og sted for undervisning våren 2012 for oppdatert informasjon.

Feb. 14, 2012 2:41 PM