Tilbakemelding/begrunnelse

Ta direkte kontakt med sensor: t.b.halkjelsvik@psykologi.uio.no

Frist for å be om begrunnelse er: 28. juni.

June 21, 2011 12:24 PM

Merk! Forelesningen 01.04.11 er flyttet til Auditorium 4. Se også "Tid og sted" for undervisning.

Feb. 3, 2011 1:55 PM