Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 311-345: e-post: Gunn Baugerud <gunn.baugerud@psykologi.uio.no>

Kandidatnr. 346 - 377: e-post: Kristine Stadskleiv <kristine.stadskleiv@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode, kandidatnr og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke.

May 8, 2012 4:28 PM

The lecture this week at 16.15 to 19 is cancelled.

Mar. 6, 2012 1:38 PM