This course is discontinued

Tilleggspensum for Reinvangs del av kurset er følgende:

Historisk- Phineas Gage- 6 sider www.deakin.edu.au/hbs/GAGEPAGE Visuell kognisjon- MJ Farah og GK Aguirre: Imaging visual recognition. Trends in cognitive sciences, 1999, 3, 179-186 Læring og hukommelse: F.Dolcos, HJ Rice, R Cabeza: Hemispheric asymmetry and aging. Neuroscience and biobehavioral reviews, 2002, 26, 819-825 Demens: K Engedal: Diagnostikk og behandling av demens. T. norske Lægeforening, 2002,122, 520-524 Alle artikler er tilgjengelige fra internett eller BIBSYS, papirkopi for kopiering ligger i ekspedisjonen, Psykologisk institutt

Sep. 7, 2004 2:00 AM

Lenker til kap 2 (hjerneatlas) http://vertex.biostr.washington.edu/cgi-bin/DA/PageMaster?atlas:Neuroanatomy+ffpathIndex/Master^Frame+2 http://brainmuseum.org/

Aug. 31, 2004 2:00 AM

Pensum: Ch.1 Origins of brain and behavior. Ch.2 Brain organization. Ch 7 How does the brain develop Ch 8 How do we see the world Ch. 9 How do we hear, speak, make music Ch 13 How do we learn from experience Ch 14 How does the brain think Ch 15 What have we learned …………………………………….. 300 sider

Aug. 24, 2004 2:00 AM