This course is discontinued

Studenter som ikke har bestått eksamen kan på forespørsel få tilbakemelding på e-post: ivar.reinvang@psykologi.uio.no. Siste frist for å be om tilbakemelding er onsdag 6. desember.

Nov. 28, 2006 1:38 PM