This course is discontinued

Bakgrunnsstoff til Johanna Linds forelesning er følgende artikkel:

Goldberg T. and Weinberger D.R. (2004). Genes and the parsing of cognitive processes. Trends in Cognitive Sciences, 8, 325-334.

Oct. 23, 2008 11:28 AM

Kapittel 15 i læreboken om nondeklarativ hukommelse er ikke pensum.

Vennlig hilsen

Kristine

Sep. 24, 2008 3:37 PM

Kapittel 13 i læreboken (Purves et al.) er pensum. Ved en feil stod ikke kapittel 13 på pensumlisten , selv om det stod oppgitt at vi foreleser over kapittelet. Dette er nå rettet, og kapittel 13 står altså på pensumlisten.

Vennlig hilsen

Kristine

Sep. 10, 2008 3:12 PM