Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY2404 - Høst 2004

Tilbakemeld kand 1135-1181 fredag 10.12. før kl 16 på tlfnr 69117439

8. des. 2004 01:00

Sensur onsdag 8.12. etter kl. 13

17. nov. 2004 01:00

Alle studentene som skal opp til eksamen bes om å orientere seg om rådene som er gitt i lenken til venstre som heter Eksamen ved UIO

14. nov. 2004 01:00