Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY2404 - Vår 2007

Tilbakemeld./begrunnelse på sensur: Kand.nr. 411-424 og kand.nr. 102-114 tlf. 93030815 18. mai kl.14-18. Kand.425-453 tlf.99216553 18. mai kl. 20-22. Kand.nr. 455-483 tlf. 90680942 20. mai kl. 19-20. siste frist for tilbakemeld. 24. mai.

18. mai 2007 15:18

Skoleekasamen 27. april det er ikke anledning til å ha med Norges Lover på eksamen. Kandidatene vil på eksamen få utdelt særtrykk av Arbeidsmiljø Loven

26. apr. 2007 16:40

Mandag 26. mars arrangerer FOP bedriftsbesøk til Aker Kværner. Her vil det bli mulighet for å lære mer om hvordan det er å jobbe med HR-prosesser og organisasjonsutvikling i en av norges største bedrifter. Se FOP for mer informasjon

26. mars 2007 11:45