Semesterside for PSY2405 - Høst 2007

Tilbakemeld./begrunnelse kand. 3301-3341 tlf. 99216553 19.12. kl. 2030-2200. kand.nr. 3342 - 3376 + 3381 e-post:p.a.straumsheim@psykologi.uio.no

19. des. 2007 11:01

Gjør oppmerksom på at det skal besvares 1 av 2 oppgaver på eksamen. Oppgavene er basert på oppgavesamlingen som er lagt ut på fronter, men ordlyden vil ikke være identisk.

27. nov. 2007 17:00

Merk at forelesningene 11. oktober og 1. november går i forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus.

19. sep. 2007 12:15