Pensum/læringskrav

Adrian Furnham: The Psychology of behaviour at work, 2005. New York: Psychology Press. Kap. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 og 16.

Publisert 25. mai 2007 15:51 - Sist endret 25. mai 2007 16:26