Det har vært stilt spørsmål …

Det har vært stilt spørsmål om det skal leveres inn en såkalt 'obligatorisk erklæring' i forbindelse med innleveringen 4.mars i psy2405.

Dette er ikke nødvendig, da obligatorisk erklæring ikke er påkrevd i dette tilfellet.

Mappen på Fronter er fjernet, og dere kan se bort fra dette.

mvh

CAB

Publisert 5. mars 2009 11:38 - Sist endret 14. mai 2009 16:08