Semesterside for PSY2405 - Vår 2009

Tilbakemeld/begrunnelse for sensur ta kontakt med sensor e-post: cato.bjorkli@psykologi.uio.no innen 20. mai. Husk kandidatnummer og emnekode.

14. mai 2009 16:05

Det har vært stilt spørsmål om det skal leveres inn en såkalt 'obligatorisk erklæring' i forbindelse med innleveringen 4.mars i psy2405.

Dette er ikke nødvendig, da obligatorisk erklæring ikke er påkrevd i dette tilfellet.

Mappen på Fronter er fjernet, og dere kan se bort fra dette.

mvh

CAB

5. mars 2009 11:38

Forelesningen som utgikk den 11. februar blir gitt torsdag 5. mars kl 10.15-12.00 i auditorium 2.

mvh Bjørnar Hjulstad

27. feb. 2009 12:08