Beskjeder

Publisert 21. mai 2012 14:23

Ta direkte kontakt med sensor for tilbakemelding:

Kaja Brynildsen Østerud <k.b.osterud@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode, kandidatnr og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke.