Semesterside for PSY2405 - Vår 2013

For karakterbegrunnelse ta direkte kontakt med sensor på e-post: Kaja Brynildsen Østerud <k.b.osterud@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode og kandidatnummer. Frist for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren ble publisert.

24. mai 2013 12:50

På grunn av sykdom er sensuren noe forsinket. Kunngjøring for ordinær eksamen blir fredag 24. mai og for privatisteksamen mandag 27. mai.

21. mai 2013 13:40

Kontakt

SV-info