Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 29. april kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 00:42