Semesterside for PSY2500 - Høst 2005

Eksamenbesvarelsene med kommentarer fra sensor kan hentes i ekspedisjonen PSI Forskningsveien 3

1. des. 2005 11:56

Eg minner om at uke 43 er leseuke, og at det derfor ikkje er undervisning tysdag 25. oktober. RMB

14. okt. 2005 22:39