Pensum/læringskrav

Rommetveit, R.: Språk, tanke og kommunikasjon, 1972/2000. Oslo: Universitetsforlaget.

Blakar, R. M.: Språk er makt, 2006. Oslo: Pax. (7 ed.).

Nafstad, H.E: Det omsorgsfulle mennesket, 2004. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 5 + selvvalgte kapitler.

Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N: Social Cognition - an integrated introduction, 2006. Sage, London. Kun kap. 8 Ideology, s. 271-299.*.

*Kapitlet finnes også i kompendiesamling for KULKOM 3090

Publisert 24. apr. 2007 20:53 - Sist endret 29. mai 2007 15:35