Pensum/læringskrav

Rommetveit, R.: Språk, tanke og kommunikasjon, 1972/2000. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-8.

Blakar, R. M.: Språk er makt, 2006. Oslo: Pax. (7 ed.), Hele boka unntatt kap. 6.

Nafstad, H.E (red): Det omsorgsfulle mennesket, 2004. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 5 + selvvalgte kapitler.

Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N: Social Cognition. An integrated introduction, 2006. Sage, London. 2.utg. Kap. 1, 2 og 8.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Rommetveit, R.: Språk, tanke og kommunikasjon, 1972/2000. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 9-12.

Blakar, R.M.: Communication: A social perspective on clinical issues, 1984. Oslo: Universitetsforlaget. Særlig side 21-48.

Billig, M.: Freudian Repression: Conversation Creating the Unconscious, 1999. Cambridge: Cambridge University Press. Kap. 9, Ideological implications? Side 253-260.

Thompson, J.B.: Ideology and modern culture, 1990. Cambridge: Polity Press. Særlig innledning og kap. 1.

Publisert 22. apr. 2008 19:07 - Sist endret 15. mai 2008 17:22