Semesterside for PSY2500 - Vår 2005

Vi minner om at alle frister for innlevering av oppgaver er absolutte. Ekspedisjonen på PSI er åpen hverdager kl 9 - 11.30 og 12 - 14.30. Oppgaver må leveres før kl 14.30. Hvis du er syk eller har annet gyldig frafall og ønsker å søke om utsatt innlevering leverer du søknad sammen med gyldig dokumentasjon/legeerklæring. Søknadsfristen for utsatt innlevering er tre -3- dager etter ordinær innleveringsdato. Ved alvorlig sykdom kan instituttet gi dispensasjon fra dette kravet.

21. apr. 2005 02:00

Undervisningsplan vår 2005.Det er undervisning kvar veke (totalt 12 undervisningsgonger) med unntak av • veke 11 (tysdag 15. mars) • veke 13 (tysdag 29. mars) • i tilleg er det sjølvsagt ikkje undervisning i påskeveka (veke 12). Det vil seie at 12 og siste ordinære undervisningsgong vert tysdag 3. mai. (Formell avslutning på kurset er 31. mai når det er sensur på heimeoppgava som døkk skriv i løpet av semesteret.) Tysdag 22.februar vil det vere demonstrasjon av A-tekst (v/Erik Carlquist)

1. feb. 2005 01:00