Semesterside for PSY2500 - Vår 2007

På oppgaveseminaret 8. mai bes studentene om å lage en kort muntlig presentasjon hver (maksimum 5 minutter), med følgende disposisjon : 1) Kort om problemstilling, 2) Kort om metode, 3) Funn og tolkninger, 4) Problemer og utfordringer i analyseprosessen.

3. mai 2007 11:08

NB: 24. april foreleser Joshua Phelps over temaet "Ideology and the multicultural". Den 15. mai (første time 1415-1500) blir det Samtale med Ragnar Rommetveit.

10. apr. 2007 10:08