Semesterside for PSY2500 - Vår 2012

Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse:

Kandiatnummer: 101, 103, 111, 116, 118, 122, 123, 128, 131, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 151, 152, 157, 162, 163, 167, 169, 170, 174 og 179: Anita E. Sundnes <a.e.sundnes@psykologi.uio.no>

Kandiatnummer: 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 124, 126, 130, 133, 137, 139, 141, 143, 146, 147, 149, 153, 156, 158, 160, 164, 165, 166, 172, 173, 175, 178, 180, 181, 182 og 190: Erik Carlquist <erik.carlquist@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode, kandidatnr og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke

15. juni 2012 16:11

Med verknad frå vårsemesteret 2012 blir karakterskalaen som blir nytta i sensureringa på PSY2500 endra: Frå bestått/ikkje bestått til bokstavkarakterar.

1. des. 2011 15:45