Semesterside for PSY2500 - Vår 2013

For karakterbegrunnelse ta direkte kontakt med sensor på e-post:

Kandidat 100-133: Salman Türken <salman.tuerken@psykologi.uio.no>

Kandidat 134-171: Ole Jacob Madsen <o.j.madsen@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode og kandidatnummer. Frist for å be om begrunnelse er en uke.

4. juni 2013 13:24

Kontakt

SV-info