Semesterside for PSY2500 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kandidater som ønsker begrunnelse på resultat sender dette til

begrunnelser@psykologi.uio.no.

Husk å merk forespørselen med emnekode samt kandidatnummer.

17. juni 2014 14:51

Kontakt

SV-info

Faglærere