Beskjeder

Publisert 14. feb. 2018 14:33

Minner om nytt bibiliotekskurs i litteratursøk, for dere som ikke deltok på samme kurs 8. februar.

Tid: torsdag, 15. februar, kl.10:15-12:00
Sted: PC-stue undervisning V102 (Harald Schjelderups hus)

Publisert 27. nov. 2017 12:27

Forslag til temaer for BA-oppgave i PSY3091, våren 2018, finnes her.